Friday, September 3, 2010

Problem dan Solusi Kaderisasi


Seperti dalam entri-entri sebelum ini, saya ada membincangkan tentang betapa pentingnya seseorang Muslim itu terlibat dengan gerak kerja dakwah. Betapa perlunya mereka memastikan kemandirian organisasi yang mereka ikuti. Dalam pada mencapai tujuan-tujuan tersebut, pengkaderan adalah salah satu elemen terpenting dalam organisasi. Memang benar jika ada pihak mengatakan bahawa kualiti lebih penting daripada kuantiti. Tapi jika kita meneropong dari satu sudut yang lain, quantity is actually did important. Adakah kita yakin untuk mengatakan bahawa 1 orang berkualiti lebih kuat daripada 20 orang tidak berkualiti? Tidak semestinya. Buku ini menerapkan bahawa quality and quantity is actually 2 different things and have their own importance. So, why not we try our best to get them both?!.

Usrah adalah istilah yang digunakan bagi sekelompok manusia yang mengadakan satu hubungan ukhuwah atas dasar aqidah yang sama. Untuk buku ini, istilah halaqah digunakan instead of halaqah usrah that has been used here. Ia adalah satu forum yang sangat efektif dalam proses kaderisasi dan tarbiyah. Di dalamnya terdapat perbincangan ilmu. Pencetus untuk mencari lebih banyak ilmu.

Buku ini disusun seringkas mungkin oleh penulis dengan menyenaraikan semua perkara yang ingin dibincangkan dalam bentuk nombor tanpa menghuraikannya dengan panjang lebar. Untuk setiap masalah, penulis menyediakan identifikasi umum problem(general identification of problem), indikasi dan gejala (indication and symptoms), latar belakang atau faktor penyebab (background or factor) dan solusi (solution).

“jadilah orang yang berpengetahuan sebelum kalian menjadi pemimpin” ~Umar Al-Khattab

Dalam apa-apa buku yang menyentuh tentang adab berorganisasi atau yang sama jenis dengannya, topik kepemimpinan sering disentuh kerana nadi kepada persatuan tersebut adalah para pemimpin itu sendiri. Lemahnya pemimpin dalam merespon isu, lemahnya mereka dalam mengoptimumkan penggunaan tenaga ahli, malah lemah dalam tarbiyah fardiyah itu sendiri dilihat sebagai salah satu kecacatan yang ada dalam organisasi itu. Buku ini bagaimanapun menyentuh secara keseluruhan masalah sama ada di peringkat qiyadah ataupun jundiyah.

Secara minimumnya, setiap ahli dalam suatu organisasi Islam akan memiliki 2 karakter berbeza termasuk karakter semasa berada di rumah dan semasa bergerak kerja. Perkara ini juga turut menyumbang kepada beberapa permasalahan yang berat kerana ia akan melibatkan fokus dan komitmen ahli itu sendiri. Sikap saling tolong-menolong dan husnuzon antara satu sama lain amat penting untuk mengatasi masalah ini. Setiap anggota perlu bijak membahagikan masa mereka secara optimum supaya tidak akan ada masa yang terbazir dan salah satu penyelesaian yang paling baik adalah mencari calon keluarga yang sefikrah dengan anda.

Setiap kamu adalah pemimpin. Dan yang paling kecil adalah memimpin diri sendiri. Namun, apa yang kita lihat pada hari ini, kebanyakan organisasi akan berlumba-lumba dalam mengejar bilangan ahli yang ramai. Justeru, kita gagal mencetak para pemimpin dari kalangan kader itu sendiri. Buku ini turut membincangkan perihal organisasi yang kurang Berjaya mengkaderkan ahli yang berjiwa pemimpin. Namun, jiwa-jiwa ini turut mempunyai potensi untuk dinaikkan setelah diasah dengan bijak oleh pimpinan yang ada sekarang.


LEMAHNYA TRADISI MEMBACA

Rendahnya tahap kepedulian ahli. Itulah salah satu masalah yang menghalang organisasi daripada terus berkembang. Tidak ada ghairah dan minat untuk membaca di kalangan ikhwah, juga adanya rasa sulit dan berat meneruskan bacaan suatu tema tertentu.

Manurut mereka, membaca buku adalah kurang penting berbanding dengan menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah dan berjuang menentang musuh-musuh Islam.

Dari buku ini, terdapat 9 solusi yang digariskan dengan harapan dapat menjadi panduan kearah menyelesaikan masalah ini.

1. Mendorong anak gemar membaca sejak dini
2. Banyak menciptakan iklim yang ilmiah
3. Menciptakan iklim yang memungkinkannya berdiskusi dan bertukar fikiran untuk menjadi pendorong di saat merasa lemah dalam wawasan keilmuan
4. Mengatur waktu dengan baik
5. Bervariasi dalam membaca buku
6. Perlu diselenggarakan penyuluhan akan pentingnya membaca
7. Mengawali untuk membaca buku yang mudah difahami
8. Lebih baik membaca sedikit tetapi terus-menerus dibandingkan membaca banyak tetapi hanya sekali waktu
9. Upayakan untuk menuliskan inti sari yang dibaca, sebab hal itu berpengaruh positif pada dorongan gemar membaca dan bersabar untuknya.


Catatan:
1. Nombor 9 aku buat dalam blog ni.
2. Isi dalam buku ini hanyalah sekadar cetusan minda. Bukan template untuk menyelesaikan masalah.
3. Orang aktif berorganisasi akan suka buku ini
4. Seperti biasa, bahasa Indonesia..sakit dalam pemahaman
5. Walaupun tajuk dia tentang kaderisasi, tapi ia tidak membincangkan skop pengkaderan semata-mata.

“Problem will always be there no matter what you do. But, the real problem is you do nothing to deal with that problem!”
~Kamsar, 4th September 2010, 5:12am~


Tajuk: Problem & solusi kaderisasi
Tebal: 200 mukasurat
Penulis: Abdul Hamid Al-Bilali
Harga: Tidak pasti
Kedai: Dewan Sultan Iskandar semasa konsert amal Nazrey
Penerbit: Dar Ad-Da’wah

0 Perbincangan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kamsar bin Muhamad BahronAku orang biasa.

Buat benda biasa.

Blog aku biasa-biasa.

Aku suka menulis tentang benda biasa.

Tapi aku akan jadi Lagenda!.

bah bah bahPra-Sekolah - Tiada

Sekolah Rendah Kebangsaan

Sekolah Menengah Kebangsaan - Sains Tulen

Kolej Matrikulasi - Sains Fizikal

Universiti - Kejuruteraan Mekanikal

KILANG - MaintenanceAHLAN WA SAHLAN


thelegend88


kepala otak kau!

ada soalan? ~i'm always by your side!!

"SUDUT KRITIK"

SUDUT INI MEMBERI PELUANG KEPADA PENGUNJUNG UNTUK MENGKRITIK BLOG INI SESUKA HATI MEREKA.. KALAU NAK YANG LEN, BAGI KAT BAWAH..

TIDAK BOLEH :

-BERKATA KESAT

-MEMUJI

-MENUDUH MENGKHINZIR BUTA

-MENGIKLAN

MENGAJARKAN ILMU ITU SEDEKAH

Kaunter Pukul

MUST SEE

Blog Unik

Kawan-kawan UTM

Rakan-rakan Lain

CAPAIAN

Followers

Template by KangNoval & Abdul Munir | blog Blogger Templates
HTML Free Code